Majo in the desert

10 juli 2009 - Huacachina, Peru

Majo in the desert

Deze foto werd gemaakt op 10 juli 2009 in Huacachina, Peru.